banniere
banniere

Record #153: Kulamanamana haumeaae

Taxonomic Information from World Register of Marine Species

Entrez cross-database search for Kulamanamana haumeaae

Specimen Information


Status class="green" Reference
Submitted asKulamanamana haumeaae
Collection date2004-10-02
Collection locationMakapuu, Hawaii (0° 0' 00'' N, 0° 0' 00'' E)
Collection depth395m
Collected byA. Baco
Voucher numberBPBM-D2250
Voucher locationBernice Pauahi Bishop Museum (USA)
Preservation methodEthanol
Identified byA. Baco
date of verification9th of January 2013
Verified byF. Sinniger
Morphological description (show/hide)
symbiodinium
Additional informationParatype
Reference (show/hide)
Pictures
Picture 1Picture 2Picture 3Picture 4

Associated DNA Sequences

Sequence #167CO1 FolmerGenbank KC218387
Comment: COI
ATGATAGGAACAGCTTTCAGTATGTTGATAAGGTTAGAACTTTCCGCCCCCGGAACTATGTTGGGGGACGACCATCTTTA
TAATGTAATCGTGACTGCGCATGCCTTGGTTATGATCTTTTTCCTGGTGATGCCGGTGATGATAGGGGGGTTTGGGAATT
GGTTGGTGCCGCTATATATCGGTGCACCAGATATGGCCTTCCCGCGACTAAATAACATTAGTTTCTGGCTCTTGCCCCCC
GCCCTAATACTATTGTTGGGCTCAGCCTTTGTTGAACAGGGGGTGGGGACAGGTTGGACGGTGTATCCGCCCCTCGCGGG
CATTCAAGCGCATTCGGGGGGGGCCGTGGACATGGCCATATTTAGCCTCCACTTGGCCGGGATCTCTTCCATCTTAGGAG
CTATGAATTTTATCACCACTATATTTAATATGAGGGCCCCGGGTGTGACAATGGACAGATTGCCGCTATTTGTGTGGTCT
ATCTTAATCACCGCCATCTTATTGTTACTGTCTTTGCCCGTATTGGCCGGGGCCATAACCATGCTGTTGACAGATAGGAA
TTTTAACACTACCTTCTTTGACCCCGCCGGAGGGGGGGACCCGATTCTGTTTCAACATCTCTTTTGGTTTTTTGGCCATC
CGGAGGTTTATATCCTAATATTGCCCGGTTTTGGGATGGTCTCCCAAATAATCCCCACCTTTTCTGCTAAAAAACAAATT
TTTGGATACT
Sequence #174Other, 5' fragmentGenbank KC218431
Comment: 16S
TTTTATCTCTAAAATTATGGTGGCTAAAGTTGAACTGAAACTCTGGGGGCGAAATAACAAGGTGGGGTCCGTTCCCATAA
GGGTATTGAACCCCCTACGGGGGTTGCATAGCCTTCTGGCCCCCGCCCTTCGTTATGTTTGTCCGGTAGCAGAACGTACT
GTTAATTGTTCAGTGAGAGCCCCACACGGCATCAGAAGTGATAATGTGGACATGAGTAAAAAATCATAGGATCACTCCCC
CCCTGGTTTCCCATATTAGGTATGGGGTTAAACAGCCCCTAAAATTGCAGCCCCAAAGGTTGCGTTAATGGGGGGCCATG
AGTAATAGACGCACAAAGTGCCAGGAAAGAATTATTCAAGAGCCAAAGGGGCCTTGCAGGCCTTACCTGCAAGGACCCGA
TGGGGACCATCTCTCGGCGCCGCACTGTACTAAACTAACTAAAGTGGGGGATAGTGAGGGGATAAATTTCCTTAAGGAAC
TCGGCAAAATCCCAATGGCCCACCAGGGCATTTAACTTTTGTAGCAAGGTATCAAGGTACCTTCTACGAAGGTGGGGTCC
GGTAGGACCCTACCTCCACCCTAACGGGTGGCGGTTACTTGTATTGGAACACGGGCCTCGACTGTTTACCAAAAACATAG
CCCTCGGCCAATATGAAAATAGAAGTATGGAGGGTGAGGCCTGCCCAATGGTTGTATCTAAAAGCGGCTGATGAAAGTCG
ATCTCGTAAGGACAATTGAATGGCCGCGGTAACACTGACCGTGATAATGTAGCGTAATCAATAGCCAATTAATTGTTGGC
CAGTATGAATGGCGCCACGAAGGCCCCACTGTCTTAAGGAAATTCCCAGTGAAATTGAATTCGTAGTGAAGATGCTACGT
CCAATTTGTTAGACGAAAAGACCCCGTTGAGCTTTACTGGGGCACTTACACGGCCCCGGCCTTCGAGACTAGGTTGATAA
GCCAAGGCTTCGAAGAAGTCTTCGCTTACCATACCTAGGGACCGGCTGAATTTAAATGGGCGGCTTAGACTATGTGGCAG
CCCCCCCCGTCGGGGCAGATGAAACCCCACTCCCCCATGTCAAAGGGGCTAACCCCCCCCTTGGGGGGGACAATGTAAGT
AGGACAGTTTGGTTGGGGCGACCGCCTTTTAGAGAGTAACGAAGGTGCGCTTAAGGTGCGCAATTAATGACTGAAGCCTG
ACTGCGAGGGGGACACCCCGAGCAGACACCCCCAAGCCCGCCCGCCCAGAAGGCTATGCCTTCTGGGAGGGCGGCGGTGG
GGTGGGCCATAGTGACCCGTTAATTTAGAGTGGGATAGTTAACGATCAACGAATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGCGT
AAT