banniere
banniere

Record #155: Hurlizoanthus parrishi

Taxonomic Information from World Register of Marine Species

Entrez cross-database search for Hurlizoanthus parrishi

Specimen Information


Status class="green" Reference
Submitted asHurlizoanthus parrishi
Collection date2004-10-17
Collection locationKeahole Point, Hawaii (19° 47' 55'' N, 156° 7' 48'' W)
Collection depth390m
Collected byA. Baco
Voucher numberUSNM1190194
Voucher locationSmithsonian Institution (USA)
Preservation methodEthanol
Identified byA. Baco
Morphological description (show/hide)
symbiodinium
Additional informationHolotype
Reference (show/hide)
Pictures
Picture 1Picture 2Picture 3Picture 4

Associated DNA Sequences

Sequence #169CO1 ErpenbeckGenbank KC218389
ATGATAGGAACAGCTTTCAGTATGTTGATAAGGTTAGAACTTTCCGCCCCCGGAACTATGTTGGGGGACGACCATCTTTA
TAATGTAATCGTGACTGCGCATGCCTTTGTTATGATCTTTTTCCTGGTGATGCCGGTGATGATAGGGGGGTTTGGGAATT
GGTTGGTGCCGCTATATATCGGTGCACCAGATATGGCCTTCCCGCGACTAAATAACATTAGTTTCTGGCTCTTGCCCCCC
GCCCTAATACTATTGTTGGGCTCAGCCTTTGTTGAACAGGGGGTGGGGACAGGTTGGACGGTGTATCCGCCCCTCGCGGG
CATTCAAGCGCATTCGGGGGGGGCCGTGGACATGGCCATATTTAGCCTCCACTTGGCCGGGATCTCTTCCATCTTAGGAG
CTATGAATTTTATCACCACTATATTTAATATGAGGGCCCCGGGTGTGACAATGGACAGATTGCCGCTATTTGTGTGGTCT
ATCTTAATCACCGCCTTCTTATTGTTACTGTCTTTGCCCGTATTGGCCGGGGCCATAACCATGCTGTTGACAGATAGGAA
CTTTAACACTACCTTCTTTGACCCCGCCGGAGGGGGGGACCCGATTCTGTTTCAACATCTCTTTTGGTTTTTTGGCCATC
CGGAGGTTTATATCCTAATATTGCCCGGCTTTGGGATGGTCTCCCAAATAATCCCCACCTTTTCTGCTAAAAAACAAATC
TTTGGATACT
Sequence #176Other, 5' fragmentGenbank KC218433
Comment: 16S
ATTTATCTCTAAAATTATGGTGGCTAAAGTTGAACTGAAACTCTGGGGGCGAAATAACAAGGTGGCCCGCGCCCTTCGTT
ATGTTTGTCCGGTAGCAGAACGTACTGTTAATTGTTCAGTGAGAGCCCCACACGGCATCAGAAGTGATAATGTGGACATG
AGTAAAAAATCATAGGATCACTCCCCCCCTGGTTTCCCATATTAGGTATGGGGTTAAACAGCCCCTAAAATTGCAGCCCC
AAAGGTTGCGTTAATGGGGGGCCATGAGTAATAGACGCACAAAGTGCCAGGAAAGAATTATTCAAGAGCCAAAGGGGCCT
TGCAGGCCTTACCTGCAAGGACCCGATGGGGACCATCTCTCGGCGCCGCACTGTACTAAACTAACTAAAGTGGGGGATAG
TGAGGGGATAAATTTCCTTAAGGAACTCGGCAAAATCCCAATGGCCCACCAGGGCATTTAACTTTTGTAGCAAGGTATCA
AGGTATCAAGGTACCTTATACGAAGGTGGGGTCCGGTAGGATCCTACCTCCACCCTAACGGGTGGCGGTTACTTGTATTG
GAACACGGGCCTCGACTGTTTACCAAAAACATAGCCCTCGGCCAATATGAAAATAGAAGTATGGAGGGTGAGGCCTGCCC
AATGGTTGTATCTAAAAGCGGCTGATGAAAGTCGATCTCGTAAGGACAATTGAATGGCCGCGGTAACACTGACCGTGATA
ATGTAGCGTAATCAATAGCCAATTAATTGTTGGCCAGTATGAATGGCGCCACGAAGGCCCCACTGTCTTAAGGAAATTCC
CAGTGAAATTGAATTCGTAGTGAAGATGCTACGTCCAATTTGTTAGACGAAAAGACCCCGTTGAGCTTTACTGGGGCACT
TACACGGCCCCGGCCTGCGAGACTAGGGACCATACCTAGGGACCGGCTGAATTTAAATGGGCGGCTTAGACTATGTGGCA
GCCCCCGTCGGGGCAGATGAAACCCCACTCCCCCATGTCAAAGGGGCTAACCCCCCCTTGGGGGGGACAGTGTAAGTAGG
ACAGTTTGGTTGGGGCGACCGCCTTTTAGAGAGTAACGAAGGTGCGCTTAAGGTGCGCAATTAATGACTGAAGCCTGACT
GCGAGGGGGACACCCCGAGCAGACACCCCCAAGCCCGCCCTCCCAGAAGGCGGCGGTGGGGGTGGGCCATAGTGACCCGT
TAATTTAGAGTGGAATAGTTAACGATCAACGAATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGCGTAAT