banniere
banniere

Record #156: Kauluzoanthus kerbyi

Taxonomic Information from World Register of Marine Species

Entrez cross-database search for Kauluzoanthus kerbyi

Specimen Information


Status class="green" Reference
Submitted asKauluzoanthus kerbyi
Collection date2004-10-15
Collection locationKeahole Point, Hawaii (19° 48' 12'' N, 156° 8' 02'' W)
Collection depth397m
Collected byA. Baco
Voucher numberUSNM1190196
Voucher locationSmithsonian Institution (USA)
Preservation methodEthanol
Identified byA. Baco
Morphological description (show/hide)
symbiodinium
Additional informationHolotype
Reference (show/hide)
Pictures
Picture 1Picture 2Picture 3Picture 4

Associated DNA Sequences

Sequence #170CO1 ErpenbeckGenbank KC218393
ATGATAGGAACAGCTTTCAGTATGTTGATAAGGTTAGAACTTTCCGCCCCCGGAACTATGTTGGGGGACGACCATCTTTA
TAATGTAATCGTGACTGCGCATGCCTTTGTTATGATCTTTTTCCTGGTGATGCCGGTGATGATGGGGGGGTTTGGGAATT
GGTTGGTGCCGCTATATATCGGTGCACCAGATATGGCCTTCCCGCGACTAAATAACATTAGTTTCTGGCTCTTGCCCCCC
GCCCTAATACTATTGTTGGGCTCAGCCTTTGTTGAACAGGGGGTGGGGACAGGTTGGACGGTGTATCCGCCCCTCGCGGG
CATTCAAGCGCATTCGGGGGGGGCCGTGGACATGGCCATATTTAGCCTCCACTTGGCCGGGATCTCTTCCATCTTAGGAG
CTATGAATTTTATCACCACTATATTTAATATGAGGGCCCCGGGTATGACAATGGACAGATTGCCGCTATTTGTGTGGTCT
ATCTTAATCACCGCCTTCTTATTGTTACTGTCTTTGCCCGTATTGGCCGGGGGCATAACCATGCTGTTGACAGATAGGAA
TTTTAACACTACCTTCTTTGACCCCGCCGGAGGGGGGGACCCGATTCTGTTTCAACATCTCTTTTGGTTTTTTGGCCATC
CGGAGGTTTATATCCTAATATTGCCCGGTTTTGGGATGGTCTCCCAAATAATCCCCACCTTTTCTGCTAAAAAACAAATT
TTTGGATACT
Sequence #177Other, 3' fragmentGenbank KC218437
Comment: 16S
TTTTATCTCTAAAATTATGGTGGCTAAAGTTGAACTGAAACTCTGGGGGCGAAATAACAAGGTGGCCCTTCGTTATGTTT
GTCCGGTAGCAGAACGTACTGTTAATTGTTCAGTGAGAGCCCCACACGGCATCAGAAGTGATAATGTGGACATGAGTAAA
AAATCATAGGATCACTCCCCCCCTGGTTTCCCATATTAGGTATGGGGTTAAACAGCCCCTAAAATTGCAGCCCCAAAGGT
TGCGTTAATGGGGGGCCATGAGTAATAGACGCACAAAGTGCCAGGAAATAATTATTCAAGAGCCAAAGGGGCGGCGAATC
AAGTCTAAGACGCCGCTCCTCTTGCCCAATGGGCATCGGTAAATCGAAGGTGATAACCATCTTTCGGCGCCGCACTGTAC
TAAACTAACTAAAGTGGGGGATAGTGAGGGGATAAATTTCCTTAAGGAACTCGGCAAAATCCCAATGGCCCACCAGGGCA
TTTAACCTTTGTAGCAAGGTATCAAGGTACCTTCTACGAAGGTGGGGTCCGGTAGGACCCTACCTCCACCCTAACGGGTG
GCGGTTCAAGACTTGACTTCAAGGCCTGCAGGCCTTACCTGCAGGGACCAGTCAAGGACTTGTATTGGAACACGGGCCTC
GACTGTTTACCAAAAACATAGCCCTCGGCCAATATGAAAATAGAAGTATGGAGGGTGAGGCCTGCCCAATGGTTGTATCT
AAAAGCGGTTGATAAAAGTCGACCGTGTAAGGACAATTGAATGGCCGCGGTAACACTGACCGTGATAATGTAGCGTAATC
AATAGCCAATTAATTGTTGGCCAGTATGAATGGCGCCACGAAGGCCCCACTGTCTTAAGGAAATTCCCAGTGAAATTGAA
TTNGTAGTGAAGATGNTACGTCCAATTTGTTAGACGAAAAGACCCCGTTGAGCTTTACTGGGGCACTTACACGGCCCCGG
CCTTCGAGACTAGGTGGATAAGCCAAGGCTTACCCTACCTAGGGSCCGGCCGAATTTTAATGGGCGGCTTAGACTATGTG
GCAGCCCCCCCCGTCGGGGCAGATGAAACCCCACTCCCCCATGTCAAAGGGGCTAACCCCCCCCCCCTTGGGGGGGACAA
TGTAAGTAGGACAGTTTGGTTGGGGCGACCGCCTTTTAGAGAGTAACGAAGGTGCGCTTAAGGTGCGTGATTAATGACTG
AAGCCTGACTGCGAGGGGGACACCCCGAGCAGACACCCCCAAGCCCGCCCGCCCAGAAGGCTATGCAACCCCCGTAGGGG
GTTCCTTTAGCCTTCTGGGAGGGCGGCGGTGGGGTGGGCCATAGTGACCCGTTAATTTAGAGTGGAATAGTTAACGATCA
ACGAATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGCGTAAT